Log OnContact  -  
Nikon TC 16A AF converter


Nikon TC 16A AF converterPrice: €195
Rating: A-

-  deze is „modified” en werkt ook met recente camera’s, oorspronkelijk is deze van de F4 generatie maar door de aanpassing dus nu bruikbaar op vrijwel alle digitale reflexcamera’s.