Log OnContact  -  
NIKON C-PL1L


NIKON C-PL1LPrice: €175
Rating: A-

- zelfde als de C- PL3L maar dan compatibel met o.a. een aantal manuele objectieven: 400/2.8 ED, 800/5.6 ED en 1200- 1700 ED, en de AF versie van o.a. 300/2.8 AFs(II) en VR(II), 400/2.8 AFs(II) en VR, 500/4.0 AFs(II) en VR, 600/4.0 AFs(II) en VR en ook de 200- 400 VR(II).